Verzenden & Retourneren

Levering

9.1. Uw bestelling zal worden voldaan op of omstreeks de verwachte leverdatum zoals aangegeven in de verzendbevestiging, tenzij er sprake is van overmacht (zoals beschreven in artikel 14). Indien er niet aan de verwachte leverdatum kan worden voldaan vanwege overmacht, zal er contact met u worden opgenomen over een aangepaste verwachte leverdatum. De gemiddelde levertermijn via Bpost bedraagt 3 à 5 werkdagen. Verzendkosten binnen België zijn gratis. 

9.2. De bezorging is afgerond na de bezorging van de producten op het door u verstrekte adres.

9.3. Vanaf het moment van bezorging draagt u de verantwoordelijkheid voor de producten.

9.4. Heeft u een verzoek ingediend bij Yawi om uw oude apparaat te recyclen, dan wordt u verzocht om het apparaat zodanig in te pakken dat het geschikt is voor verzending. Voeg hierbij een duidelijk zichtbaar en leesbaar label aan op de verpakking, met de tekst ‘Retour voor recycling’, onder vermelding van uw ordernummer. Yawi kan uw oude apparaat niet meer aan u retourneren nadat het opgehaald is voor recycling.

9.5. Bestellingen op de website worden alleen in België bezorgd. Verzending naar bepaalde gebieden kan langer duren dan aangegeven. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Yawi, via info@yawi-purifiers.com.

Uw consumentenrechten inzake terugsturen en restitutie (het herroepingsrecht)

Dit artikel 8 is alleen van toepassing op consumenten.
Uw consumentenrechten inzake terugsturen en restitutie (het herroepingsrecht)
8.1. Het herroepingsrecht houdt in dat u als consument het recht heeft om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te ontbinden.

8.2. Als consument mag u het product uitpakken en uitproberen, maar niet meer dan noodzakelijk is om het product te kunnen beoordelen. In het geval van een luchtzuiveraar mag u testen of de zuigkracht naar wens is door hem aan te zetten en op een beperkt gebied uitproberen. Het is echter niet de bedoeling dat u de luchtzuiveraar geheel in gebruik neemt. Indien de producten, in overeenstemming met 8.5, retour komen met zichtbare schade, slijtage of gebruikssporen dan mag Yawi deze in rekening brengen door de schade te verminderen op het aankoopbedrag, in dat geval wordt alleen de restwaarde vergoed. U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg zijn van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.

8.3. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u Yawi middels een ondubbelzinnige verklaring (per post, e-mail of telefoon) op de hoogte brengen van uw beslissing om de overeenkomst te herroepen. Tevens kunt u dit doen door uw machine te retourneren met behulp van het retourformulier dat bijgevoegd zit bij uw levering. Indien u dit niet heeft ontvangen kunt u dit hier downloaden.

8.4. Wanneer u niet in het bezit bent van een retourformulier, kunt u zelf een schrijven toevoegen aan uw retourzending. Om uw aankoop te kunnen identificeren behoort uw verzoek tot herroeping in ieder geval de volgende informatie te bevatten:
Daarnaast dient uw verzoek te worden voorzien van uw handtekening, de datum dat u het verzoek plaatst en het telefoonnummer waarop u te bereiken bent.
U kunt uw verzoek om gebruik te maken van het herroepingsrecht per e-mail, post of telefoon richten aan onze Helpdesk middels de volgende gegevens:
E-mail:
Telefoonnummer:

8.5. Om gebruik te maken van het herroepingsrecht wordt u geacht de e-mail of brief tijdig te verzenden naar Yawi op de in artikel 8.4 vermeldde gegevens, in ieder geval voor de laatste dag dat uw herroepingsrecht vervalt. Na ontvangst van uw verzoek om gebruik te maken van het herroepingsrecht ontvangt u van Yawi instructies over het retourneren van de goederen, indien deze niet zijn meegezonden. U dient het geleverde product binnen 14 dagen terug te sturen naar Yawi.
het referentienummer dat staat op het aankoopbewijs dat u heeft ontvangen.
uw volledige voor- & achternaam en postcode.

Overmacht

14.1. Yawi is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor enige tekortkoming in de nakoming of enige vertraging in de nakoming van de overeenkomst in geval van overmacht.

14.2. Onder overmacht is te verstaan iedere gebeurtenis waar Yawi redelijkerwijs geen invloed op heeft. Dit omvat onder meer, maar is niet beperkt tot, wanprestatie of overmacht van de toeleveranciers van Yawi, stakingen of andere acties in de industrie door derde partijen, burgerlijke onrust, rellen, een invasie, een terroristische aanval of een dreiging daarvan, oorlog of dreiging of voorbereiding daarvan, brand, overstroming of enige andere natuurramp, een storing bij telecommunicatienetwerken of onmogelijkheid van het gebruik van de noodzakelijke vervoermiddelen, maar andere situaties kunnen ook onder overmacht vallen.

14.3. Indien zich een situatie van overmacht zicht voordoet en dit gevolgen heeft voor de nakoming van de overeenkomst
A. zult u hier zo snel mogelijk over geïnformeerd worden; en
B. zal de verplichting van Yawi uit de overeenkomst worden opgeschort en zal de tijd waarbinnen deze zal nagekomen verlengd worden voor de periode waarin de situatie van overmacht gevolgen heeft voor de bezorging van de producten. Yawi zal een nieuwe besteldatum met u overeenkomen wanneer de situatie van overmacht is geëindigd.

 

HEB JE EEN VRAAG OVER DE VERZENDING OF RETOUR VAN UW ARTIKEL?

CONTACTEER ONS VRIJBLIJVEND

Vul onderstaand formulier in en we helpen je zo snel mogelijk verder !

VOLG YAWI OOK OP: